OR

Ouderraad

De ouderraad komt bij elkaar om te praten en te denken over allerlei zaken die in de school aan de orde zijn:
  • het organiseren van allerlei activiteiten/projecten/vieringen/excursies
  • het bespreken van wensen en vragen van ouders
  • het regelen van ouderhulp waar deze gevraagd wordt
 
Ouderbijdrage
  • De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de ouderraad aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd . Van deze bijdrage betaalt de OR alle activiteiten die zij per schooljaar organiseren.
  • De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de ouderraad vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering.
  • De hoogte van de ouderbijdrage is per schooljaar vastgesteld op € 30,00 voor de eerste leerling, € 27,50 voor de tweede leerling en € 25,00 voor de derde of elke volgende leerling uit een gezin.