Bestuur, directie en team

Directie    
Bertie Martens                                        ma, di, do, vr. b.martens@hoefer.nl
Groep 1-2    
Juf Ida Spoelstra
Vervanging door Juf Marion Custers
ma t/m do
 
i.spoelstra@hoefer.nl
m.custers@hoefer.nl
Groep 3-4    
Juf Joyce Jeurninck-Schreurs ma t/m vrij
 
j.schreurs@hoefer.nl
Groep 4- 5    
Juf Debbie Kley
Juf Leonie Vola 
Juf Leonie wordt tot aan de herfstvakantie
vervangen door Juf Nathalie Selten
ma en vrij
di t/m, do
d.kley@hoefer.nl
l.vola@hoefer.nl

n.selten@hoefer.nl
Groep 6-7    
Meester Maurice Jessen ma t/m vrij m.jessen@hoefer.nl
Groep 8    
Meester Ivo Geurts ma t/m vrij ivo.geurts@hoefer.nl
Onderwijsassistente    
Juf Kirsten
Juf Marie-Louise  (tot 01-01-2020)
Juf Fiet
  k.theunissen@hoefer.nl
m.haas@hoefer.nl
f.kentgens@hoefer.nl

Algemeen
Interne begeleiding    
Carla Cossu   (tot 1-10-2019)                                         c.cossu@hoefer.nl
Marly Philipsen   m.philipsen@hoefer.nl
 
ICT    
Yvonne Pleijers                              y.pleijers@hoefer.nl

Administratief medewerkster
   
Gemma Ariaans     g.ariaans@hoefer.nl
Bestuur Kindante
Bij Kindante is elk kind uniek en zijn alle kinderen gelijkwaardig. Kindante bestuurt 32 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen bijzondere scholen. Elke Kindante-school heeft een eigen onderwijskundige aanpak en karakter.
Meer informatie over Stichting Kindante vindt u op de website www.kindante.nl