Schooltijden

Schooltijden

 Maandag   8.45 - 15.15 uur
 Dinsdag   8.45 - 15.15 uur
 Woensdag                             8.45 - 12.45 uur
 Donderdag    8.45 - 15.15 uur
 Vrijdag   8.45 - 12.15 uur groep 3 
 Vrijdag   8.45 - 15.15 uur groep 4 t/m 8                    


Op het schoolplein is toezicht vanaf 8.25 uur.
De bel gaat om 8.40 uur. Alle kinderen gaan dan in de rij staan bij hun eigen leerkracht.

De kleuters van groep 1 en 2 hebben op vrijdag vrij.