Onze school

Onze school is een Protestants Christelijke school. De school telt ongeveer 125 leerlingen. De leerlingen komen uit verschillende wijken van Sittard en Geleen en zelfs daarbuiten. 
Wij zijn een kleinschalige school, waarbij persoonlijke aandacht, contact met de ouders en structuur belangrijk zijn. Ook zijn we een school in beweging, waarbij we investeren in goed passend onderwijs, het ontwikkelen van talenten van kinderen, wetenschap en techniek, sport/bewegen en (buitenschoolse) activiteiten.
 
Speerpunten die wij verder belangrijk vinden zijn:
 • normen en waarden in omgang met elkaar
 • een duidelijke structuur
 • een schoolklimaat als verlengstuk van de opvoeding waarin ruimte en aandacht is voor de ontwikkeling van het kind
 • de identiteit van onze school
Daarnaast gaan we uit van de volgende kernpunten:
 
Openheid
 • ruimte bieden voor inbreng van iedereen
 • duidelijke informatie vanuit de school
 • aanspreekbaar zijn op wat we willen uitdragen: "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen"
 • goede dialoog tussen leerlingen, school en ouders 
Kwaliteit
 • Uitgaan van het concept boeiend vraaggestuurd onderwijs
 • systematische aandacht voor verbetering en vernieuwing van onderwijs en organisatie
 • werken vanuit respect voor verschillen, vanuit de overtuiging dat elk mens uniek is
 • uitdagende en boeiende leeromgeving met inzet van ICT middelen
 • stimulering eigen talenten en vaardigheden
 • Werken vanuit de interesses en motivering van het kind